gebruikersmogelijkheden De populier is een veelzijdige boom. Dit is te danken aan de vele soorten en klonen en hun uitzonderlijke karakteristieken. Zo zijn er kaarsrechte, zeer snelgroeiende soorten, die uitstekend geschikt zijn voor houtproductie. Maar er zijn ook soorten die het uiterlijk kunnen hebben van een oude eik. Met zijn snelle groei en grote eindhoogte onderscheidt de populier zich van de meeste andere boomsoorten. Deze eigenschappen zijn niet alleen van belang voor de houtproductie, maar kunnen ook nuttig worden gebruikt voor andere functies. Zo is de populier bijzonder geschikt als bosboom, landschapsboom, plantageboom en als stadsboom.

De populier als bosboom
In het recente verleden is de populier vooral gebruikt in landschappelijke beplantingen en in ongemengde populierenbossen. Maar de populier is ook bijzonder geschikt om te gebruiken in gemengde, multifunctionele bossen. Hier kan hij snel zorgen voor een bosbeeld, een gevarieerde bosstructuur en afwisseling tussen donker en licht bos.

Snel een bosbeeld
Het is met name de snelle groei waarmee de populier zich onderscheidt van andere soorten. Hierdoor kan hij waardevol zijn voor de natuur- en belevingswaarden van het bos. Met snelgroeiende soorten als populieren wilg kan een nieuwe aanplant al na 10 jaar een boskarakter krijgen. Het zijn echte pionierssoorten die een uitgesproken (tijdelijke) rol hebben in de eerste bosontwikkelingsfasen. In de Flevopolders in Nederland zijn hier zeer positieve ervaringen mee opgedaan. Door de populier vestigden zich hier al in een zeervroeg stadium allerlei soorten planten en dieren die thuishoren in oudere bossen.

Gevarieerde bosstructuur
Bosstructuur is van groot belang voor een gevarieerd bos.Een bos met zo’n gevarieerde structuur biedt levenskansen aan veel verschillende dieren en planten. Er zijn mogelijkheden om te schuilen, voedsel te zoeken en te nestelen. Variatie is ook gunstig voor de natuurbeleving. Bosbezoekers willen graag afwisselende, verrassende en natuurlijk aandoende bosbeelden. Derentabiliteit van de houtproductie in een gevarieerd bos is minder hoog dan het maximaal haalbare in een gelijkvormige monocultuur, maar de menging biedt welvoordelen ten aanzien van bedrijfszekerheid. Gemengd bos met een afwis­selende structuur is minder vatbaar voor ziekten en plagen en is beter bestand tegen branden en stormen. Een structuurrijk, gemengd bos biedt ook mogelijkheden om,zonder al te rigoureuze ingrepen, het bos aan te passen aan veranderende wensen. Bijvoorbeeld door bij dunningen meer ruimte te geven aan productieve soorten, of juist aan bomen die een hoge natuur- of belevingswaarde vertegenwoordigen.

Een gevarieerde bosstructuur is niet meteen na aanlegaanwezig, maar ontstaat pas na jaren. Bij de aanleg van een nieuw bos kan hiervoor echter wel de basis worden gelegd. De populier biedt hiervoor goede mogelijkheden. Door boomsoorten met verschillende groeisnelheden (groepsgewijs)te mengen, kan in korte tijd variatie in boomhoogte en -dikte worden bereikt.Zo kan bijvoorbeeld op een rijke grond een groep es/esdoorn of eik worden afgewisseld met een groep populier. Later kunnen de populieren als eerste geoogst worden, maar ook voor aftakelende en dode bomen zorgen. Als het de bedoelingis deze bomen (voor een deel) te oogsten, dan is het verstandig om ze vooral aan de rand te planten om beschadiging van de opstand te voorkomen.

Afwisseling licht/donker bos
Het afwisselen van plekken met donker bos en plekken met lichter bos is een andere aanzet tot structuurvariatie op de lange termijn. Het lichtdoorlatende vermogen van populieren kan uitstekend van pas komen voor de ontwikkeling van een rijke ondergroei. In een donkere bos met soorten als beuk of fijnspar, zal weinig ondergroei ontstaan. De transparante kroon van de populier laat voldoende licht door voor een weelderige ondergroei.Dit laatste kan gestimuleerd worden door al bij de aanplant enige struiken mee te planten.

Door slim gebruik te maken van de eigenschappen van de populier kan in een gemengd, multifunctioneel bos de natuur- en belevingswaardeverhoogd worden en kan er bruikbaar hout geproduceerd worden.