Adres Het bestuur van Stichting Populier wordt gevormd door:
Patrick Jansen (voorzitter)
Martijn Boosten (secretaris/penningmeester)
Paul Copini
Sven de Vries
Jitze Kopinga

Contactgegevens
p/a Stichting Probos
Postbus 253
6700 AG Wageningen

Telefoon: 0317-466562
Mail: info@populierenland.com
Website: www.populierenland.com
KvK nr. 41047094

De website www.populierenland.com bevat uitgebreide informatie over de populier. Professionals werkzaam in aanleg en beheer van bos, natuur, landschap en stedelijk groen of in de houtverwerkende industrie kunnen via info@populierenland.com contact opnemen met de secretaris met specifieke vragen. Verzoeken voor lezingen of excursies kunnen ook aan de secretaris worden gericht. Stichting Populier kent geen structurele financiering. Afhankelijk van het doel en de omvang wordt er voor het verzorgen van een lezing of excursie een bijdrage in de (on)kosten gevraagd.